Operator Strony

Casual Networks B.V.
Frans Erensstraat 14 A
5921 VG Venlo
Niderlandy


Reprezentowany przez:

Petronella Gerritsen


Pomoc i Wsparcie:

Adres E-Mail: support@s-klub.pl


Inkorporacja:

Sąd rejestrujący: Venlo
Numer Rejestracyjny: 73864439


ID Podatku:

NL859691263B01


Komisja Europejska ma platformę do internetowego rozstrzygania sporów (ODR). Można się z nimi skontaktować przez http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Pragniemy zaznaczyć, iż nie jesteśmy prawnie zobowiązani do ani też nie chcemy uczestniczyć w procedurach rozstrzygania sporów z udziałem grupy konsumentów.

Uwaga dla użytkowników:

s-klub.pl jest usługą od Casual Networks B.V..


Ogólne Warunki Korzystania

Tutaj możesz przeczytać tekst naszego Ogólne Warunki Korzystania